Immigratie- en Naturalisatiedienst | jaarverslag ‘Samenwerking in de keten, partners in het proces’

Immigratie- en Naturalisatiedienst

jaarverslag ‘Samenwerking in de keten’

‘Samenwerking in de keten, partners in het proces’ is het centrale thema in dit jaarverslag van de IND. Dat wordt op twee manieren verbeeld: een big shopper tas zoals die veel door asielzoekers wordt gebruikt om de weinige bezittingen bijelkaar te houden maakt in de fotografie een reis langs vertegenwoordigers van ketenpartners in de asielprocedure. Een keten van grafische elementen loopt als rode draad door het hele verslag. De fotografie is van Wim van der Spiegel. 2001 @ Corps 3 op twee

ind_jaarverslag_2000_1

ind_jaarverslag_2000_2

ind_jaarverslag_2000_3

ind_jaarverslag_2000_4

ind_jaarverslag_2000_5

ind_jaarverslag_2000_6

ind_jaarverslag_2000_8